Påmelding 2018

Starkontingent: Aktiv 150 kroner, tur/trim 100 kroner.

Innbetaling til konto: 1840 31 03892 innen tirsdag 10. april 2018.

Påmelding/evt. spørsmål: Ring 92 88 44 89 eller 900 66 488 – epost: b-roab@online.no

HUSK Å OPPGI NAVN, KLUBB, FØDSELSÅR, KLASSE OG ANTALL TIDLIGERE STARTER