Styre

Styret valgt 29.03.2017 kl.19:00:

Leder:
Dag Arne Granvold – 1 år. gjv – mobil: 911 01 712
Nestleder:
Trond Gusterud – 1 år
Kasserer:
Arne Harald Kolstad – 2 år. gjv
Sekretær:
Inger Fiskerud Bakken – 1 år
Styremedlem:
Ruben Løyning – 2 år. gjv
Helle Langrekken – 1 år
Varamedlem:
Bjørn Bakken – 1 år. gjv
Ole Erik Gusterud – 1 år. gjv

Revisor:
Kjersti Johanessen – 1 år

Ansvarlig for utleie:
Laila Hernes

Valgkomite:
Åbogen Vel: Trond Gusterud
Åbogen IL: Chales Pettersen
Åbogen NEA: Inger Marie Melgård