Styre

Styret valgt 06.03.2024 kl.19:00:

Leder:
Dag Arne Granvold – mobil: 911 01 712
Nestleder:
Helle Langrekken
Kasserer:
Tove Bergseteren
Sekretær:
Inger Fiskerud Bakken
Styremedlem:
Hans Petter Bråthen
Philip Føyen
Varamedlem:
Roy Røkland
Bjørn Trøftmoen

Revisor:
Jan Hellevik
Henk Van Linn

Ansvarlig for utleie:
Laila Hernes

Valgkomite:
Åbogen NEA: Inger Marie Melgård
Åbogen Vel:
Åbogen IL: