Åbogen Vel

Styre Åbogen Vel.
Valgt på årsmøte 2022

Leder:
Ole Erik Berget
2220 Åbogen
Tlf: 92208811 / email: oleerikberget@gmail.com

Nestleder:
Trond Gusterud
Sekretær:
Helle Langrekken
Kasserer:
Marthe Møller
Styremedlem:
Kai Bakken og Trond Egil Norli
Varamedlem:
Henk van Linn og Ragnhild Solheim

Revisor:
Representant Bygdhuset:
Vara:
Valgkomitè: