Åbogen Vel

Styre Åbogen Vel.
Valgt på årsmøte 2023

Leder:
Ole Erik Berget (1 år) Gjenvalg
2220 Åbogen
Tlf: 92208811 / email: oleerikberget@gmail.com

Nestleder:
Trond Gusterud (1 år) Ny
Sekretær:
Helle Langrekken (2 år) Gjenvalg
Kasserer:
Henk van Linn (2 år) Ny
Styremedlem:
Kai Bakken (1 år) og Marthe Møller (1 år)
Varamedlem:
Ragnhild Solheim

Revisor:
Representant Bygdhuset: Ole Erik Berget
Vara: Jan Hellevik
Valgkomitè: Styret velger selv 3 stk