Åbogen Vel

Styre Åbogen Vel.
Valgt på årsmøte 20.02.2017.

Leder:
Inger Marie Melgård
2220 Åbogen
Tlf: 62 83 01 34 / 918 73 319
Nestleder:
Trond Gusterud
Sekretær:
Helle Langrekken
Kasserer:
Karin Thorvaldsen
Styremedlem:
Kai Bakken
Varamedlem:
Bjørn Trøftmoen
Revisor:
Bjørn Bakken
Halvard Pramhus
Representant Bygdhuset: Inger Marie Melgård
Vara: Trond Gusterud
Valgkomitè: Inger Marie Melgard