Åbogen IL

Åbogen Idrettslag
Stiftet 15/3 1933
Lagets adresse: 2220 Åbogen
Farger: Gult og svart

Opptatt i Norges Skiforbund i 1934.

Åbogen Idrettslag ble stiftet den 15/3 1933 av Sverre Eriksen, Olav Julien, Amund Bergersen, Asbjørn Langrekken, Arne og Harald Johansen.

Laget hadde fra starten mange gode skiløpere som fikk fine plasseringer i krets- og distriktsrenn.
Pramhus Skilag, som ble stiftet i 1937, gikk sammen med Åbogen Idrettslag i 1945.

Åbogen Idrettslag bygde tidlig en hoppbakke som het Posteringen. Bakkerekkorden var på 34m, satt av Knut Hellerud i 1952. Det ble arrangert årlige hopprenn i bakken et godt stykke opp i 1960 årene. I begynnelsen av 1960-tallet så hadde Åbogen den største guttehopptroppen etter Grue. Bakken er nå revet.

Laget bygde fotballbane med danse-pavliong nede ved Vrangselva vis a vis det gamle høvleriet. Åbogen hadde fotball-lag, og det var stor aktivitet både på fotballbanen og i pavliongen. Dessverre så ble både fotballbanen og pavliongen tatt av flommen 2 ganger på 1960-tallet. Både banen og pavliongen ble ødelagt og ikke bygget opp igjen.

I begynnelsen av 1980-tallet ble en ny fotballbane bygget.

Lørdag 16. juni 2001 ble det nye Bygdehuset innviet med stor festsal og romslige garderober.

Dette var et stort løft for ei lita bygd. Åbogen Idrettslag er hovedeier av Åbogen Bygdehus som det heter.

I 1946 ble det første Nyfjell-løpet arrangert. Turløpet på ski gikk hvert år den første helga i mars. I begynnelsen så gikk starten annen hvert år vekselsvis fra Åbogen og Skotterud. Etter hvert så ble starten lagt permanent til Skotterud.

Det ble lenge arrangert dans etter hvert løp, men dette ble det slutt på. Det siste løpet ble arrangert i 1987. Snømangel gjorde at løpet ble lagt ned.

Av andre arrangement som Åbogen Idrettslag har arrangert kan nevnes Nyfjelltrampen. Dette var et løp på beina som ble arrangert fra ca. 1980. Starten gikk på Bråta Gård med innkomst på Skotterud. Løpet gikk over Nyfjelltoppen og var en tøff utfordring for deltagerne. Løpet ble arrangert sammen med Skotterud I.L. og lagt ned i begynnelsen av 1990 pga dårlig deltagelse.

Åbogen-stafetten ble arrangert i den samme perioden. Starten gikk på stasjonstomta, og for herrene var det 8 etapper, for damene 5 etapper. På det meste så var det opp i mot 30 lag med. Det kan nevnes at Åbogen på den tiden hadde det beste damelaget i distriktet med Kirkeberg-søsterene i spissen.

I 1981 ble det første Baksjøløpet arrangert på Åbogen sammen med bedriftsidrettslaget til Standard. Løpet ble umiddelbart en suksess med over 1000 deltakere første året. Deltaker-rekorden er i fra 1987 med 1466 deltakere på startstreken. Løpet arrangeres enda og er fortsatt et av de 2 største løpene i Hedmark. I de seinere årene har Åbogen I.L. arrangert løpet alene.