Styre Åbogen IL Hovedlaget 2023

Leder:
Per Håkon Gusterud – Ny 1 år
Drøserud, 2220 Åbogen
Tlf: 62 83 01 28 / 99 15 62 18

Nestleder:
Ole Johnny Slåen- Ny 2 år

Kasserer:
Jan Hellevik – Ny 2 år

Sekretær:
Marthe Møller – Gjenvalg 1 år

Styremedlem:
Arve Stein – Ny 2 år
Tina Harbosen-Morken – Ikke på valg 1 år

Varamedlem:
Petter Både – Gjenvalg 1 år
Gina Birkelund – Gjenvalg 1 år
Bjørn Nilsen – Gjenvalg 2 år