Styremøte 13.06.2022

Saker:

4.1 Deltagere

8 av 8 i styret møtte opp

4.2 Oppsummering 17 mai

Vi dekket på til 70 personer, kom ca. 40.
Det var kun Per Håkon i fra idrettslaget som var med 16 og 17 mai.
Vi fikk tre gevinster fra Magnus Sæther.
Vi kjører på med samme matmengde til neste år.
Vi kan med fordel ha to bløtkaker.
Alle var fornøyde med det vi hadde gjort

4.3 Kørsjevika

Vi har fått tillatelse til å bade der. Redningsbøyen skal grunneier sette opp. Bordet får vi ikke ha der.

4.4 Nytt utebord

Vi ringer til Vilja og hører om det er laget. Bordet kan vi ha ved bakkekulpen.

4.5 Lekeplassen

Her må vi ordne til i år, fordi det har kommet inn 19.000 kr til vedlikehold som må benyttes
inneværende år. Vi får ta dugnad. Satser på onsdag. Første dugnad 22.06

4.6 Åbogen IL nettside

Det er behov for å legge ut mer relevant informasjon på hjemmesiden og samle alt av viktig
informasjon der. Facebook benyttes som tidligere. Vi ordner med en ny side eller revidere den gamle
nettsiden. Ragnhild har lyst å prøve seg på dette. Ole Erik bistår med å fremskaffe brukertilgang.

4.7 St. Hans feiring
Det er ønskelig med en liten sammenkomst. Vi tenner grillene og hver enkelt tar med seg egen mat. Helle lager plakater.

4.8 Tidligere saker

Sak 1.2 skilt og poser for hundemøkk ikke satt opp.

4.9 Innmeldte saker til styret

Ingen

4.10 Annet

Ingen