Styremøte 20.04.2022

Saker:

2.1 Det nye styret møtes for første gang

  • Ole Erik Berget (Leder)
  • Helle Langrekken (Sekretær)
  • Kai Bakken
  • Trond Gusterud
  • Marthe Møller (Kasserer)
  • Trond Egil Nordli
  • Henk van Linn
  • Ragnhild Solheim

2.2 Hundemøkk på lekeplassen

Det hender at det ligger hundemøkk på lekeplassen, dette er selvfølgelig ikke ønskelig. Vi bestemte at vi skal henge opp plakater og hundeposer.

2.3 17 Mai

Her må vi samarbeide med idrettslaget. Vi gjør som vi har gjort før om åra. Det blir møte med idrettslaget Mandag 2. mai kl. 20:00

2.4 Innmeldte saker til styret

Ingen

2.5 Annet

Ingenting