Styremøte 24.04.2023

Deltagere

  • Helle Langrekken
  • Kai Bakken
  • Trond Gusterud
  • Marthe Møller
  • Ole Erik Berget
  • Henk van Linn

Generelt og rollefordeling:

Ole Erik Berget: Leder og referent (Digitalt)

Trond Gusterud: Nestleder

Henk van Linn: Kasserer

Helle Langrekken: Møtereferent (Bok)

Kai Bakken

Marthe Møller: Går av som kasserer

Trond Egil Norli: Går ut av styret

Ragnhild Solheim: Vara og ansvarlig for nettsiden Aabogen.no

Anne Grethe Pettersen og Gunnar Bakken: Valgkomite

Bjørn Bakken og Halvard Pramhus: Revisor

Kai Bakken og Ole Erik Berget: Representanter Åbogen Bugdehus

SAKER:

NRSAKANSVARLIG
08.01.04Henk gikk igjennom regnskapet. Snart i orden og kan sendes over til revisorer i løpet av uka. Mangler kun noen bilag. Info
06.02.04Åbogen Vel har fått godkjent søknadssum på 22,000,- for utbedring av stier, merking av stier m.m. fra Innlandet Fylkeskommune. Har fått godkjent søknadssum på 12,000,- fra Eidskog Kommune for leker m.m. til lekeplassen. Rollefordeling og arbeid videre avklares på neste styremøte.Info
08.03.0417. Mai 2023
Det er avtalt hvem som hjelper til med forberedelser 16. mai og hvem som stiller på 17. mai.
Det handles inn mengde mat basert på kvitteringer fra i fjor.
Fruktkurv, kransekake og diverse premier til loddsalget.
Plakater lages for å reklamere om arrangementet.
Blomster og sløyfer.
Alle